Home Page2015

2015

Székely Judit Pictus Orbis c. kiállítása

Székely Judit Pictus Orbis c. kiállítása a műhely galériában

(2015. október 16)

Bocz Bea Őszi vázlat c. kiállítása

Bocz Bea Őszi vázlat c. kiállítása a műhely galériában

(2015. október 16)

Víziváros

Szövött szövegek és szövegszövetek

Kép, szín, faktúra, motívum a textil képírásának közös írásjelei, vizuális gesztusa, kommunikációja és metakommunikációja, mely nyelvvé és szöveggé szervezi a látottat és láttatottat. Jelrendszer mely képpé, mű-egésszé válik. A szemlélhetetlen világ helyébe álló szemlélhető művé, ahogy József Attila írja. Ezért a mű kozmológiai kísérlet, képbe foglalt elbeszélés a világról.

V. Textilművészeti Triennálé

V. Textilművészeti Triennálé, Szombathely

Magyar kárpitművészek a római Magyar Akadémián

A Római Magyar Akadémián huszonkét kárpitművész állította ki nagyméretű munkáit.

Kárpitjaink a milánói Világkiállításon

Magyar Pavilon, Világkiállítás, Miláno, Olaszország

A Magyar Kárpitművészek Egyesülete két közös művével szerepel a Milánói Világkiállításon.

A víz téma kapcsán csatlakoztunk a Milánó programjához. Témánk a Duna mely nemcsak éltető elem, hanem földrajzi és történelmi objektum. A Római Birodalom a Duna mentén vonta meg határát, melyet Limesként ismerünk. A Magyar Kárpitművészek alkotása, mely a Tabula Peutingeriana (Peutinger tábla) *1 térkép tekercs alapján az egykori Római Birodalom Pannóniára vonatkozó, és a Limest ábrázoló részletét ábrázolva, a jelen kontextusában, a Duna által összekötött népek közösségét, a tudományos vizsgálódás raszter keresztjeihez rendelt ország iniciálék jelzésével fogalmazzák és jelenítik meg a kárpit nyelvén e tematikát.

A másik mű Magyar Kárpitművészek Egyesülete fennállásának tizenötödik évfordulóján az Európai Unió soros Magyar Elnökségének tiszteletére készítette el „Európa fényei”címmel 9 m2 kárpitját tizenöt művész több mint másfél éves kitartó munkájával. A tematika Európáról, mint bioregionális, civilizációs és metafizikai, mitikus lokalitásról szól, a helyről, mely jelen, múlt és jövő lét-kerete, befoglalója annak a közösségnek, melyet fizikai, gazdasági, kulturális és szellemi fejlődésében meghatároz. A műre vállalkozó alkotóközösség egy jellegzetes és tradicionálisan európai műfajban, a falikárpit nyelvén értelmezte Európai jelenünket. A mű az erősen urbanizálódott, technikai civilizációnak vizuális jelekben elbeszélt, műholdas fotó alapján alkotott képe, melyet magyar nyelvű szövegek, illetve kultúrtörténeti, mitológiai utalások kereteznek és tesznek többdimenziójúvá. Az európai társadalmi szerződés alapeszméi angol, francia, német nyelven jelennek meg a kárpiton.

Szent István és műve - Szövött himnuszok

Kiállítás megnyitó: 2015 augusztus 15-én.

Apokalipszis vagy globális fenntarthatóság konferencia

Apokalipszis vagy globális fenntarthatóság konferencia.

A rendezvény helye és időpontja: Magyar Nemzeti Galéria, B épület, 2015. április 15.

Részletes program

Fóris Katalin Eszenciák c. kiállítása

Fóris Katalin Eszenciák c. kiállítása a műhely galériában

(2015. január 20)