Adatkezelési tájékoztató

Örömmel vesszük érdeklődését Egyesületünk iránt. Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az általunk folytatott adatkezelési tevékenységekről, továbbá arról, hogy személyes adatait miként használjuk annak érdekében, hogy még jobb és személyre szabottabb élményt nyújthassunk Önnek. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen Tájékoztató szerint.

Egyesületünk a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk. A jelen dokumentum tájékoztatást ad arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk, miért gyűjtünk őket, illetve Ön hogyan frissítheti, kezelheti, exportálhatja és törölheti adatait. Egyesületünk fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató bármikori megváltoztatására, mely tényről a honlapján keresztül értesíti az érintetteket.

Az adatkezelő meghatározása és elérhetőségei

A weboldalunk címe: https://karpitmuveszek.hu.

Cégnév: Magyar Kárpitművészek Egyesülete
Székhely: 1117 Budapest, Hamzsabégi út 8 MAGYARORSZÁG (HU)
Adószám: 18082762-1-43
Levelezési cím: 1117 Budapest, Hamzsabégi út 8 MAGYARORSZÁG (HU)
Általános kapcsolatfelvételre szolgáló email cím: balogedit58 [kukac] gmail.com
Honlap: karpitmuveszek.hu

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Tájékoztatónak és Szabályzatának minden tartalmi elemét a mindenkori hatályos, Magyarországon, valamint EU-ban érvényes jogszabályok előírásainak megfelelően alakította ki, azok elvárásainak megfelel.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.
Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, az ügyfelek, az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.
Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése. Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységek a törvényi, jogszabályi kötelezettségeknek történő megfelelés miatti kötelező adatkezelésen kívül, összhangban a jogszabályi előírásokkal az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek adatokat gyűjthetnek Önről, cookie-kat használhatnak, további, harmadik féltől származó nyomon követést ágyazhatnak be, és figyelemmel kísérhetik az Ön interakcióját a beágyazott tartalommal, beleértve a beágyazott tartalommal való interakció nyomon követését is, ha rendelkezik fiókkal, és be van jelentkezve az adott webhelyre.

Informatikai jellegű adatkezelések

karpitmuveszek.hu honlap szerver naplózása
Adatkezelő honlapjának biztonságos és üzemfolytonos működtetése céljából felhasználói adatokat rögzít, melyek elemzésével az adott felhasználó azonosíthatóvá válhat.
A honlap böngészése felhasználói regisztráció lebonyolítása nélkül az érintett azonosítására közvetlenül alkalmas adatokat nem rögzít.
Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja], illetve a 2001. évi CVIII. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Az Érintettek köre: Azon érintettek, akik Adatkezelő honlapját böngészik.

A kezelt adatok köre és céljai:

IP cím, operációs rendszer és internet böngésző adatai, honlap meglátogatásának ideje, honlapon eltöltött időtartam, mobil alkalmazás használatának időpontja, mobilalkalmazás használatának időtartama, érintett geolokációs adatai, amennyiben ezek használatát érintett az adott informatikai eszközön engedélyezi.

informatikai üzemeltetés biztosítása

Az adatkezelés célja: Adatkezelő honlapjának biztonságos és üzemfolytonos működtetése
Az adatkezelés időtartama: egy év
Az adatkezelés módja: informatikai rendszerrel, elektronikusan, automatizáltan történik.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik.
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): https://www.karpitmuveszek.hu
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel

Sütik kezelése

A sütik kezelésére Adatkezelő süti tájékoztatójában foglaltak az irányadók

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a rendelkezésére álló technikai eszközökkel biztosítja az adatkezelés biztonságát a személyes adatok tárolása és megőrzése során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően oly módon, hogy ezáltal biztosítja az érintettek magánszférájának sérthetetlenségét.
Adatkezelő minden intézkedést állandó jelleggel megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és az adatokkal való bármilyen jellegű jogosulatlan adatkezelést kizárja.

Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatállományokat fizikailag a következő tárhelyszolgáltatónál tárolja: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.

További információkért kérjük keresse fel tárhelyszolgáltatónk honlapját: https://webhosticon.hu/

Az elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében Adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők:

  • az Ön személyes adatainak kezelője minden esetben Egyesületünk;
  • informatikai biztonsági eszközöket használunk, mint például tűzfalak és az adatok titkosítása;
  • az információk biztonságát azok továbbításakor is védjük az adatok titkosításával, például Secure Sockets Layer (SSL) használatával;
  • fizikai, elektronikus és folyamatbeli biztonsági eszközöket használunk a személyes adatok gyűjtéséhez, tárolásához és megosztásához, valamint kérhetjük a személyazonosság igazolását is mielőtt megosztjuk Önnel a személyes adatait;
  • személyes adatait csak és kizárólag a szükséges ideig fogjuk tárolni, mely időtartam függ attól, hogy elsődlegesen miért gyűjtöttük azokat, személyes adatait mióta tároljuk, van-e olyan jogi/hatósági előírás amely indokolja eme adatok tárolását, valamint szükség van-e személyes adataira abból a célból, hogy megvédjék akár Önt akár bennünket – a szerződés teljesítése után.

Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

Ön bármikor jogosult:
• tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
• kérni személyes adatai helyesbítését,
• kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
• kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),
Jogai gyakorlásához forduljon Egyesületünk kapcsolattartójához.
Ön tájékoztatást kérhet Egyesületünktől a személyes adatai kezeléséről. Egyesületünk a megkeresésére 30 napon belül, írásban válaszol.
Ön bármikor korlátozás nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. Egyesületünk a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően 15 munkanapon belül gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint Egyesületünka rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából kezel.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

A weboldalon hozzászóló felhasználókról információt gyűjtünk, mivel az oldal az Akismet anti-spam szolgáltatását használja. A gyűjtött információ függ a beállításoktól is, általában a hozzászóló IP címét, felhasználói ügynökét, a hivatkozó és weboldal URL-t tartalmazza (más információval együtt, amelyet a felhasználó közvetlenül megad, mint név, felhasználónév, e-mail cím és maga a hozzászólás).

(Forrás: részben Akismet)