2017

K Á R P I T 3

K Á R P I T 3 nemzetközi kiállítás, Vigadó Galéria Budapest

A Magyar Kárpitművészek Egyesülete és a Magyar Művészeti Akadémia együttműködve a Szépművészeti Múzeummal nemzetközi kortárs kárpit kiállítást rendezett 2017. április 13. és július 16. között. A pályázaton részt vehetett minden művész, aki gondolatait a szövött kárpit nyelvén fogalmazta meg.

Kárpit3 kiírás

Meghívó

„Magyarok szőtték” Balassi Intézet, Zágráb, Horvátország

„Magyarok szőtték” Balassi Intézet, Zágráb, Horvátország

Művészközösségek számára a közös megmutatkozások az időben elhelyezett szilárd pilléreket jelentik. Évfordulós alkalmaink, a kerek évfordulók nagy, reprezentatív kiállításai mind ennek a közös szellemi lénynek, a Magyar Kárpitművészek Egyesületének ontológiai szertartásai. Az idő eróziójával, a szomorú veszteségekkel, a fogyatkozással dacoló hűség, az összetartás erőt és hitet adó létműveletei. A szellemet művé kristályosító személyes víziók közös megidézése, kollektív látomás. Ezek a kiállítások ugyan tünékeny alkalmak, de az emlékezet mégis szilárd híddá építi, és azzá épül az értő közönség körében is. Az Egyesület számára ezért a megélt folytonosság fontos színterévé lett a Vizivárosi Galéria, ahol a kétévenkénti közös megjelenés lehetőséget ad az egyesület útjának követésére, az egyéni víziókból közös szövegekké összeálló kiállítás szellemi tükrébe tekinteni, a kibomló irányváltásokra rácsodálkozni. A kárpitművészet műfaji határaihoz igazodó beszédmódban feltűnő gondolatiság, a folytathatóság, a fenntarthatóság imperatívusza, és az apokaliptikus helyzetérzés szorongató jelenvalósága jelzi, az alkotóközösség a végső kérdések értelmezését és a személyes alkotói szabadságát a megismerés eszközeként kínálja mindannyiunk számára.

Balog Edit

no images were found

Műhelymunkák

Műhelymunkák 2017