EURÓPA FÉNYEI

Készült: 2010-2011

Budapest, MKE tulajdona: Haute-lisse, 225x400 cm

Az Európai Unió soros magyar elnöksége tiszteletére készült kárpit.
A Magyar Kárpitművészek Egyesületének negyedik közös műve.

Alkotók

Balogh Edit, Baranyi Judit, Benedek Noémi, Bocz Beáta, Csókás Emese, Fóris Katalin, Harmati Zsófia, Kiss Katalin, Kneisz Eszter, Kovács Péter, Lencsés Ida, Pázmány Judit, Szabó Verona, Tápai Nóra, Vajda Mária

A kárpitról

A Magyar Kárpitművészek Egyesületének művészei 2010-ben arra vállalkoztak, hogy – a 2011 első félévében aktuális Európai Unió soros magyar elnökség tiszteletére – létrehoznak egy közös kárpitot Európa fényei címmel.

Mindennek jeles előzményei vannak. Az Egyesület művészei 1995–1996-ban a magyar Millecentenáriumra (a magyar honfoglalás évfordulójának ünnepe) készítették el a Kárpit határok nélkül című munkát, negyvenhat alkotó közreműködésével 10,5 m2 nagyságban. Ezt követte az 1999–2000-ben, a magyar Millennium tiszteletére (az ezer éves magyar államiság évfordulójára) megszőtt Szent István és műve című 18 m2 kompozíció, melyet harmincnégy művész készített, s ezután a 2003–2006-ban, a reneszánsz év alkalmából megszőtt Corvin kárpitok következett, melynek 20 m2 felülete harminchat művész közös munkája volt.

A művészek mindannyian tagjai a Magyar Kárpitművészek Egyesületének, amelyben csak olyan hiva­tá­sos magyar alkotók lehetnek tagok, akik már kimagasló színvonalú munkásságukkal korábban bizo­nyí­tották, hogy méltók a tagságra. Belső pályázat útján lassan kialakult egy újabb, közösen szövendő Európa kárpit eszméje. A személyes pályamunkák nyomán összegződtek a gondolatok.

Megfogalmazódott, hogy egy olyan műnek kell megszületnie, amely az egész kozmoszt is érzékelteti, de legyen hangsúlya boly­gónk­nak, a Földnek, s azon belül legyen kiemelkedő Európa jelenléte, szerepe, hogy legyen utalás a műben a nagy európai kultúrkincsre, a görög mitológiára, s hogy idézzen olyan alapvető emberi jogi értékeket, melyek mindenki számára fontosak.

A terv már jelezte, hogy egészen más szellemiségű mű keletkezik, mint a korábbiak, melyek jellemzően a történelmet idézték, a múltat, hangsúlyosan vették figyelembe régi korok ábrázolatait, ám ez a mű voltaképpen a jelenről szól. A kárpit vizuális látvány- és színtervét, kartonját négy-öt alkotó készítette el, s 2010 tavaszán elkezdődhetett a monumentális szövési munka. A négyes felvetésű, gyapjú alapanyagú mű, melyet fémszálak beszövésével még változatosabbá tettek az alkotók, egységes faktúrájú, nemesen elegáns, a kék árnyalataira, tónusaira épített horizontális fali­kárpit.


A hangsúlyos árnyalatok jelzik az univerzumot, a Földet, s azon belül Európát, amely nincs elsza­kítva a Föld egyéb területeiről. Egységes homogén kék felület fogja össze a kompozíciót, mintegy bordűr­ként, de nem merev pántként, hanem a szerves egybetartozást jelezve. Az univerzum végtelenségében feltűnnek csillagképek, egy méltóságteljes csillagvilág övezi bolygónkat, amely jobb oldalon ismerten ívelődik, a teret is érzékeltetve, mintegy beledobódva a végtelen egyetemességbe.

A kárpit bal oldalán pedig, finom rajzossággal, karakteresen szőve megjelenik Európa elrablása. A Zeuszi bika szinte kilép a műből, s Európa némi iróniával, félve és felszabadulva ül a száguldó istenség hátán. A mű középső, centrális sávjában Európa egy műholdas felvétel alapján szinte büszkén mutatja meg magát. Ez itt a civilizált világ egyik centruma. Hiába van sötétség, feketeség az univerzumban, a Föld más részein, Európa fényes, szinte vilá­gosságot áraszt az egész Földre, tán még azon túl is… Múlt és jelen, historikum és indusztriális világ. Határtalanság és lehatároltság. Európa megszületett, van, fejlődik, terjeszkedik, s magabiztos… Európa ezen a művön valóság és jelkép.

A kék, fehér pontok, foltok, ívek, motívumok a tengerek sötétségében izgalmat adnak a látványnak. A kárpit meggyőző ereje nem agitatív, hanem szubtilisan emóciókeltő. S hogy a művészek szerint ebben a civilizációs, kulturális, történelmi és szellemi egységben mi az ami még fontos, azt szavakban is megszövik, idézve az európai társadalmi szerződésből eképpen: „Az Unió az emberi méltó­ság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság valamint az emberi jogok – ide értve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek.” S minderre utalás történik angol, francia és német nyelven, izgalmas betűformá­lásokkal. A sorok jellemzően a sötétebb árnyalatokból világosabb kékekkel szövöttek, néha sejtelmesen rejtőzködőek, de kivehetők, olvashatók, s az „ezek az értékek közösek” befejezés hangsúlyos narancs-vörös árnyalatú, erőteljesen kiemelt. Helyesen. Európa a közös értékek világa. A tizenöt művész fejet hajtva Európa eszménye előtt, megtalálta saját közös értékét. Szívós, kreatív munkával ezt az eszményt megszőtték, mint Európa fényeit. A művészek kiléptek – tán megszokott – magányukból. Európa a közös értékek közössége, s ezt sugározza a maga eszméjével és szuggesztív anyagszerűségével a nagyszabású kárpit.

Feledy Balázs
művészeti író