European Universum

Készült: : 2020-2021

Európa Tanács, Strasbourg, Franciaország, a Magyar Állam ajándéka: Haute lisse 310x224 cm

UNIVERSUM kárpit 2020-2021
A Magyar Kárpitművészek Egyesületének 10. alkotása

Alkotók

European Universum kárpit alkotói: Balogh Edit, Benedek Noémi, Bényi Eszter, Bocz Bea, Fóris Katalin, Harmati Zsófia, Kecskés Ágnes, Koncz Borjána, Kneisz Eszter, Kovács Péter, Kőszegi Anna Mária, Lencsés Ida, Máder Indira, Martos Katalin, Pápai Lívia, Pasqualetti Eleonóra, Pázmány Judit, Sipos Éva, Szabó Verona, Tápai Nóra, Zelenák Katalin.

European Universum

Felgyorsult világunkban óriási kontrasztot jelképez a magyar kárpitszövő művészek itt bemutatott alkotása, amely már műfaja miatt is – a fonalak egymásba szövésének speciális adottságából fakadóan – az idő lassúságának különleges mementója. Másrészt az automatizáció egyre kiterjedtebb térhódításával szemben ez a művelet az emberi kéz által megformált eredményt, ez esetben egy kárpitot teremt, amelynek kivitelezését az eleven emberi agyban szüntelenül működő, a folyamatos külső hatások alól sem mentes természetes képességek irányítják. Valójában ez az emberi jelenség teremtő képessége. Az európai kultúra mély rétegeiből felsejlő emlékezet valaha létező párkái, az évezredes történetek mitikus alakjai időtlen idők óta sodorják, fonják az élet fonalait. E folyamat – lám – nem szakadt meg, így válik ma is élő valósággá.
Dvorszky Hedvig művészettörténész